Hvordan koble til ASP løsning via Chromebook
 
Gå til
 https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-rdp/cbkkbcmdlboombapidmoeolnmdacpkch
og installer applikasjonen (Chrome RDP).
 
Start så applikasjonen

Skriv inn servernavnet for din bedrift. For eks: «asp00.serversky.no»
Klikk så connect.
 
Skriv inn «Corp» på Domain
Skriv inn brukernavnet ditt på «Username» feltet
Skriv inn passordet ditt på «Password»
Klikk så «OK»

På neste vindu du får opp, velg «Continue»
 
Du skal da være koblet til ASP løsningen.