Hvis du opplever at du til stadighet faller ut av løsningen og du ikke har fått melding om at det er vedlikehold hos Serversky ASP, skyldes dette svært ofte ustabilitet i internettforbindelsen din.

Undersøk først med din internettleverandør om de har problemer med nettet eller lignende.

Hvis du ikke får opplyst at det gjøres vedlikehold eller de har problemer, kan du gå til Serversky ASP Agenten og klikke på "Start linjetest" som vist under:


En linjetest fra din lokale maskin og til diverse nettsteder (både Serversky og andre eksterne (eks vg.no)) blir da igangsatt. Hvis pakketapet er større på venstre siden enn på høyre, så ligger problemet hos serversky(trykk send resultat og ta kontakt med oss).
Hvis pakketapet er lik på begge sider og større enn 0.1%, da er det noe med nett linjen du er på.

Hvis du er på trådløst nett å kan det være forstyrrelser i området, alternativt lavt signal.
Det kan også være noe gale hos nettleverandøren, test med kablet nett og se om du opplever samme tapet.